تلفن : 01152054431
موقعیت
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت

قیمت ویلا ها چگونه محاسبه می شود؟

قیمت روز زمین + قیمت ساخت + 30تا 40 درصد سود سرمایه گذاری (در شرایط فعلی و به علت بازار بی ثبات کمی متغیر میباشد = قیمت ویلا