تلفن : 01152054431
موقعیت
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت

بازدید ویلاها به چه صورت می باشد؟

بازدید ویلاها با هماهنگی قبلی (09111969010و 09113194308) صورت میگیرد که از طریق تماس حاصل میشود.