۰۱۱۵۲۰۵۴۴۳۱
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
271 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۳۴ ۱۷۲ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
270 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۰۰ ۱۳۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان