۰۱۱۵۲۰۵۴۴۳۱
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
242 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۴۰ ۱۵۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان